micromapa

Pliki shape dla gazowni (SHP)


Czym są pliki shape (shp)?

Pliki shape to dlaosób związanych z wykonawstwem robót gazowych temat abstrakcyjny. Ciężko też oczekiwać od wykonawców, projektantów, geodetów, aby swobodnie się w tym temacie poruszali. Co to są te pliki shape?

Shapefile (inaczej pliki shape, pliki shp) – jest to dość popularny format plików grafiki wektorowej. Jest wykorzystywany w danych geoprzestrzennych używanych w Systemach Informacji Geograficznej. Dzięki plikom shape tworzone są punkty, linie, wielokąty itp. Każdy element dodatkowo może być opisany przez takie atrybuty jak: nazwa, długość, rodzaj średnicy, rodzaj materiału, teryt itd. Atrybuty te są przechowywane w tabeli pliku o rozszerzeniu DBF.


Co oferuję

Wykonanie plików shape

Wykonanie plików shape dla przyłączy i sieci gazowych zgodnie ze szkicem powykonawczym, raportem spawów/zgrzewów oraz zestawieniem materiałów. Opracowane plik shp zawierają: armaturę, sieć i rury ochronne. Są zgodne z "Instrukcją wykonywania prac geodezyjnych dla potrzeb Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.".

Wykonanie dokumentacji: raport spawów/zgrzewów, zestawienie materiałów

Pliki shape muszą zgadzać się ze szkicem powykonawczym, raportem spawów/zgrzewów oraz zestawieniem materiałów. Dlatego w ofercie znajduje się również pozycja, w której na podstawie szkicu geodezyjnego (powykonawczego) kompleksowo wykonuje pliki shape wraz z raportem i zestawieniem materiałów. W ten sposób eliminowane są do minimum niezgodności pomiędzy tymi dokumentami i plikami shape.

Domiary

Dodatkowo wykonuje również rysunek powykonawczy (domiary) naniesiony na mapę z inwentaryzacją geodezyjną.

Inne usługi

Jestem otwarty na Państwa propozycje współpracy (nie tylko w zakresie dokumentacji powykonawczej).


Sprzęt

Pliki shape wykonuję na licencjonowanym programie Micromap 5.50


O mnie

Marcin Walczak

Marcin Walczak

Posiadam 7 letnią praktykę w kompleksowym tworzeniu dokumentacji powykonawczej. Swoje zlecenia staram się wykonywać terminowo, rzetelnie i starannie.

  Napisz do mnie:

Telefon: 604507402